UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE

FACULTATEA DE TEOLOGIE

FACULTATEA DE ŞTIINTE ŞI ARTE

 

 

Denumirea centrului:

Centru de Cercetări Interdisciplinare - Religie şi Ştiinţă "Sfântul Maxim Mărturisitorul"

 

Directorul centrului: Prof. univ. dr. Gheorghe Valerică CIMPOCA

 

Domeniul fundamental de cercetare: Relaţia Religie - Ştiinţă

 

Directii de cercetare:

1.            Aspecte ale relaţiei Credinţă - Ştiinţă şi impactul asupra socialului

2.            Teologia şi problemele lumii contemporane

3.            Bioetică

 

Resurse umane: 10 permanenţi + 3 temporari

                                                                                                              

Director: Gh.V.CIMPOCA                                    

Membrii permanenti

 

1

CIMPOCA Gh. Valerică

Director centru, Profesor

2

STOICA Ion

Conferenţiar

3

COMSA Petre

Conferenţiar

4

BUTE Sorin

Lector

5

ARDELEANU Mihai

Lector

6

IVAN Alexandru

Lector

7

ARION Alexandru

Lector

8

BUTE Oana

Asistent

9

LET Dorin

Cercetător Ştiinţific

10

BANCUTA Iulian

Cercetător Ştiinţific